Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20130413 171508rt : murowana 20110807 133859 : murowana 20110807 134436 : murowana 20130413 160432 : murowana
20110807 134333 : murowana 20110807 134632 : murowana 20130413 160709 : murowana 20110807 134501 : murowana
20110807 134513 : murowana