Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

00007 : murowana 00008 : murowana 20060518 132904 : murowana 20060518 133311 : murowana
20060518 133459 : murowana 20060518 133839 : murowana 20060518 133918 : murowana 20060518 133930 : murowana
00010 : murowana 00011 : murowana 20080719 115716 : murowana 20080719 115438 : murowana
20080719 115836 : murowana