Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

f1000022 : murowana f1000023 : murowana f1000030 : murowana f1000031 : murowana
f1000026 : murowana f1000029 : murowana f1000024 : murowana f1000027 : murowana
f1000028 : murowana 20081206 143523 : murowana 20081206 143914 : murowana 20081206 144041 : murowana
20151127 160447 : murowana 20140106 130307 : murowana 20140810 123324 : murowana 20140810 123527 : murowana
20140810 123554 : murowana 20140810 123643 : murowana 20140810 123635 : murowana 20140810 123714 : murowana