Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20150315 170332 : drewniana, ruina 20150315 163426 : drewniana, ruina 20150315 163337 : drewniana, ruina 00011 : drewniana, ruina
20170131 153221 : drewniana, ruina 00031 : drewniana, ruina 20150315 170250 : drewniana, ruina 00029 : drewniana, ruina
00032 : drewniana, ruina 00033 : drewniana, ruina 00034 : drewniana, ruina 20170131 153230 : drewniana, ruina
20170131 153320 : drewniana, ruina 20170131 153043 : drewniana, ruina 00017 : drewniana, ruina 00020 : drewniana, ruina
00026 : drewniana, ruina 00027 : drewniana, ruina 20150315 163603 : drewniana, ruina 20150315 163508 : drewniana, ruina
20170131 153419 : drewniana, ruina 20170131 153114 : drewniana, ruina 20170131 152923 : drewniana, ruina 20150315 163533 : drewniana, ruina
20170131 152534 : drewniana, ruina 20150315 163909 : drewniana, ruina 00019 : drewniana, ruina 20091122 093535 : drewniana, ruina
20150315 163934 : drewniana, ruina 20170131 151929 : drewniana, ruina 20150315 164534 : drewniana, ruina 20150315 165942 : drewniana, ruina
20091122 093633 : drewniana, ruina 20150315 165616 : drewniana, ruina 20150315 165255 : drewniana, ruina 20170131 152130 : drewniana, ruina
20150315 165315 : drewniana, ruina 20170131 152704 : drewniana, ruina 20170131 152645 : drewniana, ruina 00022 : drewniana, ruina
20150315 164904 : drewniana, ruina 00015 : drewniana, ruina 20150315 164026 : drewniana, ruina 20150315 164051 : drewniana, ruina
20150315 164107 : drewniana, ruina 20150315 165011 : drewniana, ruina 20170131 151845 : drewniana, ruina 20150315 164226 : drewniana, ruina
20150315 164257 : drewniana, ruina 20150315 164306 : drewniana, ruina 20150315 164126 : drewniana, ruina 20170131 152621 : drewniana, ruina
20150315 164337 : drewniana, ruina 20150315 164358 : drewniana, ruina 20150315 164413 : drewniana, ruina 20170131 152048 : drewniana, ruina
20150315 164736 : drewniana, ruina 20170131 152451 : drewniana, ruina 20150315 164755 : drewniana, ruina 20150315 164652 : drewniana, ruina
20150315 164445 : drewniana, ruina 20150315 164607 : drewniana, ruina 20150315 164640 : drewniana, ruina 20150315 164817 : drewniana, ruina
20150315 165024 : drewniana, ruina 20150315 165105 : drewniana, ruina 20150315 165125 : drewniana, ruina 20150315 165219 : drewniana, ruina
20150315 165419 : drewniana, ruina 20150315 165720 : drewniana, ruina 20150315 165819 : drewniana, ruina 20150315 165901 : drewniana, ruina
20150315 170033 : drewniana, ruina 20170131 152035 : drewniana, ruina 20170131 152203 : drewniana, ruina