Mapa

Cerkiew według Wikipedii: (z gr. kyriaké – należąca do Pana, w uzupełnieniu do eklezja – zgromadzenie, później świątynia, kościół) – budynek przeznaczony do sprawowania nabożeństw w cerkwi prawosławnej lub unickiej (greckokatolickiej). Jest przestrzenią sakralną dla celebracji Boskiej Liturgii. Prawosławni oraz grekokatolicy wierzą, że jest ona miejscem szczególnego przebywania samego Boga.

Cerkwie są nierozdzielnie złączone z krajobrazem Podkarpacia, ich obecność w Beskidzie Niskim, na Pogórzu Przemyskim czy na Roztoczu jest oczywista. Niniejsza strona WWW przedstawia zdjęcia wszystkich cerkwi znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego oraz wybranych cerkwisk i cmentarzy znajdujących się wokół lub w niewielkiej odległości od miejsca, gdzie niegdyś stała cerkiew.

Mapa przedstawia lokalizację istniejących cerkwi drewnianych Cerkiew drewniana oraz murowanych Cerkiew murowana, na mapie nie są zaznaczone cerkwiska.

Duża mapa