Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

00046 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca, ruina 00047 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca, ruina 00048 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca, ruina 00049 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca, ruina
00050 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca, ruina 00051 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca, ruina 20131229 122552 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca, ruina 20131229 122707 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca, ruina