Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

20080801 091242 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca 20170223 142342 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca 20170223 142402 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca 20170223 142534 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca
20170223 142610 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca 20170223 142854 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca 20180127 115049gimp : dzwonnica, murowana, nieistniejąca 20180127 115115gimp : dzwonnica, murowana, nieistniejąca