Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

20121110 142851 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca 20121110 142945 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca 20171015 121425 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca 20171015 121814 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca
20171015 121932 : dzwonnica, murowana, nieistniejąca