Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

20090501 140128 : nieistniejąca 20090501 140326 : nieistniejąca 20090501 140223 : nieistniejąca 20090501 140659 : nieistniejąca
20090501 140703 : nieistniejąca 20121104 135352 : nieistniejąca 20171110 113452 : nieistniejąca 20121104 135430 : nieistniejąca
20171110 113546 : nieistniejąca 20121104 135543 : nieistniejąca 20121104 135733 : nieistniejąca 20171110 114009 : nieistniejąca
20121104 135900 : nieistniejąca 20171110 113342 : nieistniejąca 20171110 113900 : nieistniejąca