Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

20120225 144552rt : nieistniejąca