Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20120825 100138 : murowana 20120825 100205 : murowana 20120825 100729 : murowana 20120825 100556 : murowana
20120825 100633 : murowana 20120825 100428 : murowana