Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20060610 080741a : murowana 20060610 081500a : murowana 20110807 154929 : murowana 20110807 154924 : murowana
20110807 155420 : murowana 20110807 155539 : murowana 20110807 155048 : murowana 20110807 155452 : murowana
20110807 155303 : murowana 20110807 155745 : murowana 20110807 155819 : murowana 20110807 155805 : murowana