Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20100825 123218 : drewniana