Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20070519 093855 : drewniana 20070519 094055 : drewniana 20070519 094232 : drewniana 20070519 094250 : drewniana
20070519 094306 : drewniana 20070519 095106 : drewniana f1000026 : drewniana