Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20100829 142226 : murowana cerkiew 94 : murowana 20100829 142357 : murowana 20100829 142417 : murowana
20100829 142656 : murowana cerkiew 92 : murowana