Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

f1020016 : drewniana 20060611 145638 : drewniana 20070722 154844 hdr : drewniana 20161229 152300 : drewniana
20161229 152357 : drewniana 20161229 152428 : drewniana 20161229 152523 : drewniana 20161229 152624 : drewniana
20161229 152327 : drewniana