Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20080412 120317 : drewniana 20170317 101403 : drewniana 20170317 101447 : drewniana 20170317 101702 : drewniana
20170317 110656 : drewniana 20170317 110750 : drewniana 20170317 110909 : drewniana 20170317 112203 : drewniana