Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20080819 150736 : drewniana 20080819 150705 : drewniana 20080819 150852 : drewniana 20101010 161456 : drewniana