Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20060717 175726 : murowana 20170305 163240 : murowana 20060717 180405 : murowana 20060717 180810 : murowana
20170305 163814 : murowana 20170305 162920 : murowana 20170305 162958 : murowana 20170305 162525 : murowana
20060717 180052 : murowana