Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20090315 140537 : drewniana 20090315 140621 : drewniana 20090315 141341 : drewniana