Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

f1010001 : drewniana f1010002 : drewniana f1010004 : drewniana f1010005 : drewniana
f1010006 : drewniana 20061014 094341 : drewniana 20070722 165610 : drewniana 20070722 164520 : drewniana
20070722 164614 : drewniana 20070722 164634 : drewniana 20180402 152239 : drewniana 20180402 152306 : drewniana
20180402 152459 : drewniana 20180402 152555 : drewniana