Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

00035 : drewniana 00039 : drewniana