Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

f1010010 : drewniana f1010011 : drewniana