Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20070224 113559 : drewniana 20110731 124618 : drewniana