Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20110807 113758 : drewniana 20110807 113904 : drewniana 20110807 113943 : drewniana 20110807 114244 : drewniana