Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20080820 111810 : drewniana 20080820 111712gimp : drewniana