Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20110807 141052 : drewniana 20110807 140645 : drewniana 20130413 142632 : drewniana 20110807 140812 : drewniana
20110807 140839 : drewniana 20110807 140911 : drewniana 20110807 141008 : drewniana 20110807 140501 : drewniana
20110807 140613 : drewniana