Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20170212 124538 : murowana nehrybka : murowana 20170212 124159 gimp : murowana 20111106 132401 : murowana
20111106 132438 : murowana 20111106 132834 : murowana