Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20060726 115036 : drewniana 20090704 101238 : drewniana 20150313 114255 : drewniana 20150313 114328 : drewniana
20150313 120148 : drewniana 20150313 120238 : drewniana 20150313 115117 : drewniana 20150313 115130 : drewniana
20150313 115158 : drewniana 20150313 115213 : drewniana 20150313 115500 : drewniana 20150313 115650 : drewniana
20060726 115128 : drewniana 20060726 115414 : drewniana 20060726 115558 : drewniana 20060726 115631 : drewniana
20060726 115811 : drewniana 20060726 120038 : drewniana