Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20100710 122624 : drewniana 20100710 123605rt : drewniana 20100710 123740 : drewniana 20100710 123320 : drewniana
20121230 114944 : drewniana 20121230 114520 : drewniana