Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20060423 100930 : drewniana 20060423 101010 : drewniana 20080606 142230 : drewniana 20080606 142424 : drewniana
20060423 101327 : drewniana 20060423 101133 : drewniana 20080606 142617 : drewniana 20170806 123208 : drewniana
20170806 123328 : drewniana 20170806 123341 : drewniana 20170806 123926 : drewniana 20170806 123531 : drewniana
20170806 123605 : drewniana 20170806 123810 : drewniana 20170806 124205 : drewniana 20190203 120501 : drewniana
20190203 120542 panorama : drewniana