Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20100825 160926rt : murowana 20100825 155743 : murowana 20100825 155258rt : murowana 20100825 155507 : murowana
20100825 155402 : murowana