Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20090315 143829 : drewniana 20090315 144256 : drewniana 20090315 144628 : drewniana 20140608 111127 : drewniana
20140608 111215 : drewniana 20140608 111251 : drewniana