Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20100627 133602 : drewniana 20100627 134341 : drewniana 20100627 133840 : drewniana 20161217 134608 : drewniana
20161217 134804gimp : drewniana 20161217 135222 : drewniana 20161217 135328gimp : drewniana 20161217 135336gimp : drewniana
20100627 134127 : drewniana 20100627 134848 : drewniana