Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20060805 140347 : drewniana 20110807 125702 : drewniana 20110807 125743 : drewniana 20141110 153255 : drewniana
20110807 125428 : drewniana 20141110 153035 : drewniana 20141110 152928 : drewniana 20110807 125302 : drewniana
20060805 140056 : drewniana 20110807 125231 : drewniana 20110807 124835 : drewniana 20150705 082132 : drewniana
20150705 082455 : drewniana 20150705 082340 : drewniana 20150705 082241 : drewniana 20110807 124933 : drewniana
20110807 124907 : drewniana 20141110 152501 : drewniana 20060805 140604 : drewniana 20150705 082710 : drewniana
20150705 083737 : drewniana