Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

00053 : drewniana 00054 : drewniana 00050 : drewniana 00052 : drewniana
20110703 122150 : drewniana 20110703 122320 : drewniana 20110703 122406 : drewniana 00041 : drewniana
00042 : drewniana 00043 : drewniana 00045 : drewniana 00046 : drewniana
00047 : drewniana