Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20070825 125130 : drewniana 20070825 173138 : drewniana 20070825 173155 : drewniana