Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20060805 123423 : drewniana 20060805 121633 : drewniana 20060805 130411 : drewniana 20060805 121813 : drewniana
20060805 122239 : drewniana 20060805 122402 : drewniana 20060805 122901 : drewniana 20060805 130525 : drewniana
20060805 130549 : drewniana 20141110 150732 : drewniana 20141110 151251 : drewniana