Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

cerkiew 1 : drewniana 20080605 093217 : drewniana 20080605 093258 : drewniana 20080605 093335 : drewniana
20080605 093440 : drewniana 20060604 104246 : drewniana