Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20060604 113513 : drewniana 20090808 130841 : drewniana 20090808 131158 : drewniana 20060604 113616 : drewniana
20060604 113651 : drewniana 20090808 130929 : drewniana