Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20060610 125200 : drewniana 20060610 125358 : drewniana 20060610 125716 : drewniana 20060610 125947 : drewniana
20171111 135222 : drewniana 20171111 135229 : drewniana 20060610 125828 : drewniana 20171111 134543 : drewniana
20171111 134628 : drewniana