Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

katedra : murowana 20120825 105642 : murowana 20120825 104844 : murowana 20120825 104859 : murowana
20120825 104637 : murowana 20120825 104549 : murowana 20120825 104609 : murowana 20120825 105204 : murowana
20120825 105228 : murowana 20120825 105421 : murowana 20120825 105101 : murowana