Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20060502 113408 : drewniana 20060502 113219 : drewniana 20141019 135404 : drewniana 20141019 085020 : drewniana
20141019 090020 : drewniana 20141019 090441 : drewniana 20060502 113316 : drewniana