Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

holomcza 2 : drewniana 20120921 172829 : drewniana 20120921 172929 : drewniana 20120921 173124 : drewniana
20161120 132406 : drewniana 20161120 132420 gimp : drewniana 20161120 132747 : drewniana 20161120 132834 : drewniana
holomcza 3 : drewniana holomcza 1 : drewniana