Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20070821 125757 : murowana 20110805 081257 : murowana 20110805 081330 : murowana 20110805 081351 : murowana