Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20100825 115938 : drewniana 20100825 120018 : drewniana 20100825 120115 : drewniana 20100825 121313 : drewniana
20100825 115725 : drewniana 20100825 120823rt : drewniana 20100825 120835 : drewniana 20100825 121018 : drewniana
20100825 121033 : drewniana 20100825 115806 : drewniana 20100825 115900 : drewniana 20100825 115837 : drewniana
20100825 121204 : drewniana