Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20080801 175049 : drewniana 20181013 141247 : drewniana 20080801 175224 : drewniana 20181013 141214 : drewniana
20181013 141405 : drewniana