Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20080801 175049 : drewniana 20080801 175224 : drewniana