Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20071014 122810 : drewniana 20121104 155007 : drewniana 20121104 155104 : drewniana 20121104 155228 : drewniana
20121104 155518 : drewniana 20071014 122832 : drewniana 20121104 155433 : drewniana 20071014 122912 : drewniana
20071014 122942 : drewniana 20121104 155200 : drewniana 20121104 155300 : drewniana 20170514 130913 gimp : drewniana