Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20140720 154405 : drewniana 20140720 154440 : drewniana 20060502 124042 : drewniana 20120819 130802rt : drewniana
20120819 130725rt : drewniana 20140720 154905 : drewniana 20140720 154623 : drewniana 20140720 154521 : drewniana
20060502 123828 : drewniana