Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20090207 125729 : murowana 20090207 125415 : murowana 20090207 125447 : murowana 20090207 130415 : murowana